Żebranie

Opis
Żebranie jest w zasadzie umiejętnością wyłudzania miedziaków od bohaterów niezależnych. Kultura proszenia lub błagania o jałmużnę znana jest rasom rozumnym od niepamiętnych czasów. Żebracy to zazwyczaj nieroby starające się żyć za wyproszone pieniądze, inwalidzi, upośledzeni lub po prostu osoby wyjątkowo pokrzywdzone przez los, które nie mają możliwości podjęcia pracy. Choć zwykle nie cieszą się dobrą reputacją i często traktowani są pogardliwie, powszechnie wiadomo, iż nad ich losem pochylają się kościoły, np. Melitele lub Wiecznego Ognia. W Nilfgaardzie natomiast tę rolę pełnią cesarskie lub prywatne fundacje.
Stosowanie
Aby wyżebrać nieco monet od naszej ofiary, należy kliknąć w niebieski kryształ w oknie umiejętności przy pozycji Żebranie oraz wskazać cel. Każda próba może poskutkować spadkiem naszej reputacji. Jeśli nasza reputacja jest zbyt niska, ofiara może z góry odmówić dania jałmużny.
Trening
Któż może nas uczyć wyłudzania miedziaków, jeśli nie inni żebracy? Spotkać ich można zazwyczaj w mieście lub na szlaku lub wsiach.
Samodzielnie rozwijamy umiejętność prosząc o jałmużnę napotkane postaci niezależne.
Fabuła
Postaci zajmujące się żebraniem o jałmużnę nie mogą zwykle liczyć na szczególne korzyści fabularne, aczkolwiek ich umiejętność perswazji lub wzbudzania litości może niekiedy przekonać postać niezależną do zmiany zdania, np. zmniejszenia kary czy przymknięcia oka na występek.