Kopalnie srebra

Kopalnie srebra były głównym źródłem bogactwa od początku zasiedlenia Srebrogórza przez Cintryjczyków.

Pierwsze złoże znaleziono u stóp Gór Srebrnych w regionie Grzywy, w roku 1080, a wyczerpano je 26 lat później.

Kolejne dwa pokłady odkrył rycerz Emer Bezbrody, który z woli króla Cerbina otworzył tam kopalnie. Nowo odnalezione złoża były o wiele bardziej obfite niż pierwsze i kopalnie funkcjonują praktycznie do dziś, choć jedna z nich jest już bliska wyczerpania.

Obie kopalnie należą do tronu Cintry, dlatego też nazywane są kopalniami królewskimi. Od 1138 roku diukowie zachowują jednak większość wydobywanego w nich srebra – koronie muszą świadczyć jedynie 1/6 rocznych zbiorów.

***