Pogromy

Pogromami nazywa się nagłe, zazwyczaj spontaniczne i krótkotrwałe (niezwykle rzadko trwające ponad jeden dzień) wystąpienie zbrojne ludzi przeciw nieludziom, pociągające ze sobą setki, a czasem nawet tysiące ofiar, głównie po stronie tych drugich. Incydenty często powodują znacznie zniszczenia i materialne szkody. Napastnikami są zazwyczaj prości mieszczanie i chłopi, choć zdarzają się sytuacje, gdy wojsko wspiera pogromy lub nie reaguje na nie. Najczęściej jednak żołnierze i straże starają się ukrócić rzeź, przywracając porządek na objętym pogromem obszarze.

Są to częste zjawiska w Królestwach Północy, w Cesarstwie Nilfgaardu nie występują zaś wcale. Pogromy nasiliły się u Nordlingów podczas II Wojny Północnej z powodu licznych elfich terrorystów prowadzących okrutną partyzantkę przeciw ludziom, a także elfich oddziałów biorących udział w samej wojnie po stronie Nilfgaardu. W odwecie za działania partyzantów, ludzie masowo mordowali nieludzi w swoich miastach i osadach, np. w Rivii, Kaedwen czy temerskim Mariborze.

***