Zamki i warownie

 

 

Zamkami określa się ufortyfikowane budowle mieszkalne, zwykle stanowiące siedziby władców, rycerzy czy nawet (choć bardzo rzadko) bogatych poddanych niższego stanu. Nie każdy zamek posiada obwód obronny i może nim być nawet wolnostojąca wieża mieszkalno-obronna, której jedynym zabezpieczeniem jest jej utrudniające dostęp położenie oraz grubość ścian i niekiedy drewniana palisada. Zamki niemal w całości zbudowane z drewna też nie są niczym nadzwyczajnym, choć większość warowni budowanych od roku 1200 wzmacniana jest cegłą lub kamieniem. 
Najbardziej cenione zamki posiadają jednak wysokie mury obronne, fosę, baszty, strzeżone bramy czy prowadzące do nich mosty. 

Prawdziwą perłą, nie tylko w Srebrogórzu, ale i w całej Cintrze, jest książęcy zamek w Emersvort – ogromny kompleks z czerwonej cegły podzielony pięć części. Spoczywa on na wzniesionym półwyspie, jest otoczony fosą i posiada dwie świetnie chronione bramy. Od wielu pokoleń stanowi siedzibę diuków Srebrogórza, choć jest na tyle obszerny, że wewnątrz jego murów mieszkają też inni rycerze, służba i część wojsk. 

Powszechne zamki należące do rycerzy i bogaczy w Srebrogórzu są jednak o wiele mniejsze. Zwykle mieszkają w nich sami panowie i ich rodziny oraz część służby lub wojskowych.