Prawo pierwszej nocy

Prawo pierwszej nocy jest niemalże archaicznym zwyczajem na północnych ziemiach, choć niektórzy władcy nadal go praktykują. Mylne natomiast jest przeświadczenie o tym, że kieruje nimi wyłącznie chuć (choć często też tak bywa).

Głównym założeniem tego obyczaju jest nie sam stosunek, lecz wykup panny młodej. Otóż pan danych włości jest właścicielem i opiekunem ziemi, trzody, bogactw naturalnych i samych poddanych. Toteż gdy młódka wychodzi za mąż, to właśnie on musi się zgodzić, by jej czystość została oddana innemu. Gdyż on z woli bogów ma do niej prawo.
Rodzina panny może wykupić jej cnotę od szlachcica za wspólnie umówioną opłatą. Jeśli zaś jej nie umieszczą, władca ma prawo sam zabrać co jego. Barbarzyński zwyczaj, w Nilfgaardzie praktycznie nieznany, zaś u samych Nordlingów z rzadka stosowany.

***