Bracia od Lebiody

Opactwo braci od lebiody należy do jednej z najczęściej wyznawanych religii na terenie Saldfen, legenda głosi że podwaliny kaplicy postawiono na kawałku materiału pochodzącego z szaty samego proroka odzyskanej tuż po jego śmierci, oficjalnie jednak pierwszy przeor nigdy tego nie potwierdził. Za budowniczego uznaje się niejakiego Emezeusza z Koviru który przybył na te ziemie by głosić nauki i mądrości Proroka a także pomagać biednym i ubogim oraz sierotom wojennym. Budynek powstał  przy wsparciu pierwszych włodarzy miasta którzy w zamian za wyleczenie bezpłodności jednej ze szlachcianek ofiarowali fundusze na budowę oraz przydzielili ziemie pod nią. Pod opactwem znajdują się także pilnie strzeżone katakumby do których wejść mogą jedynie najstarsi z braci nikt inny nie wie nawet jak się do nich dostać. Do opactwa można dołączyć niezależnie od statusu społecznego, pochodzenia czy rasy jednak obecnie całość bractwa stanowią ludzie, cześć z nich to podupadła szlachta, zbiegli więźniowie, niewolnicy oraz byli uczniowie kierunków filozoficznych którzy zostali wyrzuceni z pobliskiego uniwersytetu.

 

***