Podziemia

Pod terenem całego Saldfortu znajdują się rozległe wielopoziomowe korytarze wybudowane według archeologów uniwersyteckich jeszcze przed przybyciem na te ziemie pierwszych elfów.  Wejścia i wyjścia do podziemnych korytarzy nie są szczególnie znane i mało kto wie jak się do nich dostać choć wśród poszukiwaczy elfich pamiątek chodzą słuchy że duża cześć podziemia połączona jest z elfimi budowlami z racji na stacjonujące w nich elfie bojówki nie ma możliwości dokładnego zbadania wejść. Wiadomym jest natomiast że są szalenie niebezpieczne same w sobie z racji na szczególną obecność niespotykanych nigdzie indziej potworów w tych że. Mawiają że owe potwory powołał do życia szalony czarodziej Elmyar który tworzył te monstra z kawałków innych potworów łącząc je z żywymi stworzeniami. Wiadomym jest na pewno iż jedno z wejść do podziemi wychodzi bezpośrednio na drugi poziom kopalni jednak samo wejście nie jest dostępne ze względu na ulatniające się tam trujące gazy ziemne.