Królestwa Północy

Powszechnie przyjęta nazwa stosowana wobec państw zamieszkałych głównie przez ludzi, lecz także krasnoludy, elfy, niziołki oraz gnomy. Najczęściej bierze się pod uwagę tylko kraje położone na północ od Gór Amell lub Jarugi, aczkolwiek dla Nilfgaardczyków Królestwami Północy są również Ebbing i Nazair (oba te kraje leżą na południu od Gór Amell).
Rodowici mieszkańcy Królestw Północy nazywani są Nordlingami.

Do Królestw Północy zalicza się bardzo wiele państw. Najważniejszymi z nich są Temeria, Aedirn, Kaedwen, Redania, Lyria i Rivia, Kovir i Poviss, państwa Ligi z Hengfors, Verden oraz Cintra.

Północne królestwa dwukrotnie jednoczyły się przeciwko wrogowi z Nilfgaardu. Mimo to, północni sąsiedzi często toczą między sobą spory polityczne czy terytorialne, nierzadko doprowadzając do krwawych starć militarnych.

***