Miedza i Ścieżka Lebiody

Miedza

Miedza jest największą rzeką w całym księstwie Srebrogórza. Rozpoczyna się w Grzywie wypływając z Gór Srebrnych, dalej płynie na południe i na zachód, przecinając region Saldfenu. Do Wielkiego Morza Miedza wpada na styku Niskobrzegu i Oedrheny.

Wzdłuż Miedzy notorycznie pływają flisacy, którzy spławiają drewno z Wiekoborza do przybrzeżnych osad. Przed wojną rzeka była drogą handlową dla statków, które transportowały do Saldfenu, Wiekoborza i Grzywy przeróżne towary.


Ścieżka Lebiody

Druga co do wielkości rzeka w Srebrogórzu. Swój początek ma w regionie Grzywy, opodal zamku Dorzecze, skąd odbija na wschód i wpada do Wielkiego Morza, stanowiąc naturalną granicę między Złotospadami a Niskobrzegiem.

Ścieżka Lebiody od lat służy przemytnikom do nielegalnego przerzutu towarów, dlatego często bywa celem niskobrzeskich żeglarzy, którzy zwykli zawłaszczać sobie skonfiskowaną kontrabandę.
Przed wojną, podobnie jak Miedza, służyła kupcom za szlak handlowy, przez który przerzucano towary do Saldfenu oraz Grzywy.

***