Tworzenie i rozwój postaci

KoncepcjaKreatorRozwójPunkty doświadczeniaZmiana postaci
Rasa

Przystępując do gry na Tajemnicach Cintry musimy zdecydować się na rasę oraz płeć naszej postaci. Dostępne w rozgrywce rasy to Człowiek (Nordling lub Nilfgaardczyk) oraz Krasnolud. Istnieje też możliwość gry Pół-elfem lub Elfem, aczkolwiek jest to opcja dostępna tylko za zgodą Mistrzów Gry po odpowiednim uzasadnieniu tego wyboru podczas wysyłania aplikacji o konto


Płeć

Wybór płci jest bardzo ważnym czynnikiem mogącym zdefiniować rolę, charakter oraz drogę rozwoju naszej postaci. Postaci kobiety i mężczyzny nie różnią się mechanicznie, jednak w fabule na obie płci narzucone są poszczególne wzorce zachowań, od których możliwe są oczywiście uzasadnione odstępstwa. Wskazówki na ten temat możemy znaleźć w artykułach leksykonu: Miłość i rodzina, Moda, Równouprawnienie nilfgaardzkie, Prawo dziedziczenia, Wielożeństwo.


Klasa

Postać może wywodzić się z pospólstwa, mieszczaństwa, duchowieństwa lub rycerstwa. Chęć odgrywania tego ostatniego musi zostać wyszczególnione w podaniu o założenie konta i wymaga zaakceptowania ze strony Mistrzów Gry.
Zalecane jest rozpoczynanie przygody postacią na niskim szczeblu (np. aspirujący urzędnik, początkujący żołnierz czy dopiero rozwijający się kupiec), aby droga postępu bohatera była jak najbardziej odczuwalna i satysfakcjonująca. Nie zaleca się podejmowania gry postacią z ogromnym doświadczeniem, bogactwem, itd., bowiem może doprowadzić to do sprzeczności pomiędzy koncepcją takiej postaci a jej początkowym mechanicznym ograniczeniem.
W przypadku bardzo dobrego uzasadnienia wysokiej pozycji postaci podczas wysyłania aplikacji o konto, taka opcja jest jednak możliwa.

W grze istnieją klasy elitarne, takie jak szlachcic, czarodziej, druid lub wiedźmin. Odgrywanie tego typu postaci wiąże się z ogromną odpowiedzialnością wobec serwera oraz wybitnymi umiejętnościami odgrywania ról. Ilość dostępnych miejsc na klasy elitarne jest ograniczona i będzie przyznawana wedle potrzeb fabuły świata oraz umiejętności gracza. 


Po otrzymaniu konta do gry i naszym pierwszym zalogowaniu będzie założona postać początkowa. Logując się do gry będziemy musieli stworzyć naszego bohatera. 

Imię, płeć i rasa

W pierwszym oknie określamy imię postaci, jej płeć oraz rasę. 


Wygląd

Następnie przechodzimy do wyglądu postaci, gdzie dostosowujemy karnację, fryzurę i kolor włosów lub zarostu. 


Statystyki i umiejętności

Kolejna zakładka służy do określenia statystyk postaci oraz początkowych umiejętności. Maksymalna ilość umiejętności początkowych wynosi 4, zaś do dyspozycji mamy 100 punktów. Wartość jednej umiejętności nie może przekroczyć 50.
Startowa suma statystyk (siła, zręczność, intelekt) to 80 punktów, przy czym minimalna wartość każdej z trzech nie może być niższa niż 10.


Lokacja

W ostatnim oknie wybieramy lokację początkową dla naszej postaci. Gra zawsze rozpoczynana jest w regionie Złotospadów, a do wyboru mamy port Emersvort, południową lub wschodnią bramę oraz gospodę na szlaku znajdującą się poza granicami stolicy. 
Wybór lokacji może wiązać się z koncepcją bohatera, np. przybycie do krainy drogą morską, karawaną czy dotychczasowe zamieszkiwanie w kraju.  

Podczas gry, zdobywania doświadczenia, używania umiejętności, walki bądź pracy nasz bohater rozwijać będzie zarówno statystyki jak i umiejętności.

Maksymalna ilość możliwych do osiągnięcia statystyk (stat cap) wynosi 225 punktów. Wartość każdej ze statystyki nie przekroczy 125 pkt.
Statystyki rosną wraz z rozwojem posiadanych przez nasza postać umiejętności. Im wyżej rozwinięte statystyki posiadamy, tym wolniejszy staje się ich przyrost. Każda umiejętność posiada przypisane dwie statystyki, które może rozwijać (np. fechtunek: zręczność i siła). Wyjątkiem są umiejętności Skupienie oraz Medytacja, które nie rozwijają żadnej statystyki. 

Suma posiadanych przez nasza postać umiejętności (skill cap) wynosi 700%. Każda z umiejętności rozwijana jest domyślnie do 100%, aczkolwiek możliwe jest podniesienie tej wartości do 110% (nie zwiększa to jednak limitu ogólnego, czyli 700%). 
Przyrost umiejętności staje się tym wolniejszy, im wyższą wartość osiąga.

Na przyrost ogólny zarówno statystyk jak i umiejętności wpływa poziom najedzenia i napojenia bohatera. Jeśli jeden z nich spadnie do niskiej wartości, progres drastycznie zwolni. 


Możliwe jest obniżanie nabytych statystyk i umiejętności, jeśli osiągneliśmy ich maksymalną wartość całkowitą. W tym celu musimy oznaczyć chęć poświęcenia jednej ze statystyk lub umiejętności na rzecz innej. 

Jeśli suma naszych umiejętności wynosi już 700% i posiadamy 100% rybołówstwa, a chcemy rozwinąć inną zdolność, należy zaznaczyć jej obniżanie w oknie umiejętności poprzez skierowanie strzałki w dół: 

Tym sposobem, gdy zaczniemy rozwijać inną umiejętność, punkty rybołówstwa będą adekwatnie spadać. 

Podobnie wygląda wymiana statystyk, których przyrost możemy obniżać w oknie statusu takim samym sposobem. 

Rozwój danej umiejętności lub statystyki możemy również całkowicie zablokować wybierając zamiast strzałek ikonę kłódki. 

 

Oprócz konwencjonalnego sposobu rozwoju umiejętności i statystyk, możliwe jest zwiększanie ich za pomocą punktów doświadczenia (PD). PD są nagrodą przyznawaną bohaterom za poprawne odgrywanie roli. Nabyte punkty możemy przejrzeć w oknie doświadczenia, które wywołujemy za pomocą komendy .pd lub .kp

PD mogą być też wykorzystane do poznania niektórych receptur rzemieślniczych, zwiększenia limitu danej umiejętności do 110% oraz do „rename’u” postaci, czyli przeniesienia nabytych statystyk oraz umiejętności na nową postać z nową historią. 

Istnieje możliwość utraty PD w ramach kary za naganne czy sprzeczne z koncepcją odgrywanie postaci. 

Koszta rozwoju umiejętności: 

0 – 10 = 1 PD / 10%
10 – 20 = 1 PD / 5%
20 – 30 = 1 PD / 2%
30 – 40 = 1 PD / 1,5%
40 – 50 = 1 PD / 1%
50 – 60 = 1 PD / 0,5%
60 – 70 = 1 PD / 0,3%
70 – 80 = 1 PD / 0,2%
80 – 90 = 1 PD / 0,1%
90 – 95 = 2 PD / 0,1%
95 – 100 = 3 PD / 0,1%
100 – 110 = 4 PD / 0,1%


Statystyki:

1 PD = 1 pkt (siła, zręczność, inteligencja)


Zwiększenie limitu um. do 110%:

50 PD


Zwiększenie skillcap o 5% (z 700 do max 750)

50 PD


Rename postaci: 

100 PD


Mistrzowie Gry nie oferują swobodnego przepisywania umiejętności, statystyk lub PD osobom, które zechcą zmienić postać z nudów bądź dla zachcianki. 

Stworzenie postaci do gry na Tajemnicach Cintry powinno być przemyślane i zaplanowane długoterminowo, tak aby prowadzony przez nas bohater był elementem wydarzeń fabularnych i rozwoju akcji.

Wyjątek stanowić mogą postaci, które w dużym stopniu przesłużyły się fabule gry, a ich długa droga prowadzi np. do śmierci, która znacząco i pozytywnie wpłynie na historię Srebrogórza. Wtedy za zgodą Mistrzów Gry może dojść do częściowego lub całkowitego przeniesienia nabytego progresu na nową postać.

W odpowiedzi na sugestie odnoszące się do przenoszenia PD na nową postać, ekipa postanowiła wyjść graczom naprzeciw i spotkać się w połowie drogi między wizjami. Całkowity rename postaci (wraz z przenoszeniem umiejętności i statystyk) wciąż pozostanie możliwy do wykupienia za 100 Punktów Doświadczenia. Zmianie ulegnie jednak odbieranie PD, które zgromadziliśmy na poprzedniej postaci. Przy pierwszym rename przeniesiemy 100% zebranych punktów, przy drugim 50%, zaś przy trzecim i kolejnym nie będziemy przenosić ich wcale. Mamy nadzieje, że nowy system usatysfakcjonuje nas wszystkich i zapobiegnie kasowaniu postaci w chwili, kiedy nie jest to konieczne.