Tablice zleceń

W dniu 11/08/2021 zostały wprowadzone Tablice Zleceń.
Od tego czasu przeszły kilka większych i mniejszych zmian i nadal są zmieniane.

Czym w ogóle jest Tablica Zleceń?

Tablica zleceń jest, dostępną dla każdego gracza, formą dodatkowego zarobku (w mniejszym stopniu), możliwość pozyskiwania bardzo rzadkich półproduktów (główne założenie) oraz dostęp do receptur niedostępnych w inny sposób. Tablica oferuje możliwość wybrania zleceń w wybranych rzemiosłach oraz z czasem naszego postępu w oddawanych zleceniach, poziomach – dając nam dostęp do coraz to lepszych rzeczy.

Podział tablic

Tablice dzielą się na dwie grupy – regionalne oraz światowe. Co to oznacza? Tablica Regionalna, do poziomu 4 włącznie, oferuje nam zlecenia u Zleceniodawców na terenie, na którym się znajduję. Tablica regionalna w Emersvort zaproponuje nam Zleceniodawców z Złotospadów, tablica w Zarzewiu – Zleceniodawców z Grzywy. Zaczynając od poziomu 5-tego i dalej możemy otrzymać zlecenie zarówno od Zleceniodawców z Regionu, jak i ze Świata.
Czym jest zatem Tablica Światowa? Tablica ta nie różni się prawie niczym od tej Regionalnej, poza tym, że Zleceniodawcy przydzieleni z niej będą znajdować je jedynie z terenów Światowych. Kim oni są? Są to Zleceniodawcy umieszczeni na świecie, na terenach najczęściej niepodlegających pod jurysdykcję żadnej ze stron rozgrywki.

Wybrałem pierwsze zlecenie, co teraz?

W momencie wybrania zlecenia, do naszego plecaka ląduje zlecenie. Na początku jest ono czerwone, co oznacza, że jedynie przeglądamy je.

Po dwu-kliknięciu na nie możemy zobaczyć informację, jakie zawiera:

Zleceniodawca – czyli imię osoby, do której później musimy odnieść gotowe zlecenie.
Lokalizacja – informacja, gdzie owego Zleceniodawcę powinniśmy szukać.
Wymagany doświadczenie w zakresie – mówi nam jakiego poziomu i jakiego rzemiosła owo zlecenie obejmuje.
Wymagana jakość przedmiotów – mówi czy przedmioty oddawane powinny być normalnej jakości, czy wyjątkowej.
Zakres zlecenia – jest listą z nazwami co mamy wykonać i w jakiej ilości.

Poniżej znajduje się dodatkowa reprezentacja wizualna tego przedmiotu dla ułatwienia identyfikacji jej w oknie rzemiosła.

Jak wspomniałem, zlecenie czerwone nie jest do nas przypisane. Oznacza to, że po godzinie od momentu wzięcia go z tablicy stanie się nieważne. Zlecenie takie znika z naszego plecaka. Aby je zaakceptować bądź odrzucić, musimy użyć jednego z dwóch dostępnych na dole guzików.

Przyjąłem zlecenie, o czym powinienem widzieć?

W momencie przyjęcia zlecenia, jego kolor zmienia się z czerwonego na żółty. Oznacza to, że zgodziliśmy się je wykonać, zgadzając się z wszelkimi pozytywnymi i negatywnymi konsekwencje tego zadania. Termin na oddanie zlecenia podany jest po najechaniu myszką na zlecenie w naszym plecaku. Do tego czasu musimy je wykonać, inaczej zostanie naliczona nam kara za niewykonanie go.

To, co warto wiedzieć za pierwszym razem:

Po pierwsze oddawanie – po otwarciu zlecenia wybieramy guzik „Oddaj Zlecenie”, następnie kierujemy celownik najpierw na Zleceniodawcę, a następnie na pojemnik, w którym znajdują się nasze wykonane bądź zdobyte przedmioty. Jeśli posiadamy przedmioty w plecaku – wskazujemy plecak, jeśli w jakimś pojemniku – wskazujemy pojemnik.
Po drugie, raty – jeśli wykonaliśmy jedynie część zamówionych przedmiotów, nadal możemy je oddać Zleceniodawcy. Zleceniodawca przyjmie je i oznaczy odpowiednio ilość wykonanych przedmiotów. Oczywiście będziemy musieli wykonać pozostałą część zamówienia, aby zlecenie zostało oznaczone jako wykonane. Niespełnienie tego warunku oznaczy zlecenie za niewykonane a przedmioty, poprzednio oddane, przepadną. Jednakże, jeśli nie mamy siły przenieść całości na raz do Zleceniodawcy – oddawanie na raty jest naszym rozwiązaniem.
Po trzecie, wynagrodzenie – Zleceniodawcy przekazują nam przedmioty i wynagrodzenie od razu do plecaka. Trzeba o tym pamiętać, aby takowego nie odwiedzić będąc już przeciążonym, bo otrzymane wynagrodzenie może nas unieruchomić.
Po czwarte, odrzucenie – wyrzucenie zlecenia do kosza, upuszczenie go na ziemie, aby zniknęło czy inna forma zniszczenia go automatycznie oznacza je za niewykonane i nalicza nam karę.
Po piąte i ostatnie – zlecenia można stracić. Mogą zabrać je potwory, ukraść inni gracze itd., dlatego warto je zabezpieczyć, gdy wyruszamy w bezdroża. Gdyby tak się stało i stracimy je, kara z punktu czwartego zostanie nadal naliczona. Zlecenie nie może zostać oddane przez innych graczy.

Oddałem zlecenie i nie mogę wziąć nowego. Co teraz?

Każde zlecenie z każdego poziomu ma swój własny licznik, jaki musimy odczekać, nim będziemy mogli je wziąć ponownie. Oznacza to, że biorąc zlecenie na przykład z Drwalstwa poziom 1, możemy od razu wziąć też Drwalstwo poziom 2gi czy, na przykład, Stolarstwo Poziom 1. Czas, po którym możemy ponownie wziąć nowe zlecenie, liczony jest od momentu wzięcia zlecenia z Tablicy, nie jego oddania. Oznacza to, że może zdarzyć się, że w naszym plecaku znajdować się będą na przykład dwa zlecenia z tego samego rzemiosła i tego samego poziomu.

Czasy jaki musimy odczekać, pomiędzy różnymi poziomami, są różne – im wyższy poziom, tym dłuższy czas oczekiwania na możliwość wzięcia kolejnego zlecenia oraz czas ich oddania jest również dłuższy. W momencie oddania zlecenia dostajemy informacje o aktualnie posiadanych punktach w danym rzemiośle oraz ile potrzebujemy osiągnąć na nowy poziom.

 

Nie oddałem zlecenia i przestałem widzieć wyższy poziom, dlaczego?

W momencie niewykonania zlecenia naliczona jest kara ujemna, większa od punktów, które otrzymujemy za wykonanie go. Może się zdążyć, że po naliczeniu jej ilość posiadanych punktów będzie niższa powodując, że poprzednio dostępny nam wyższy poziom przestanie być dostępne. Tracąc jednak punkty nie możemy zejść niżej niż do poziomu 1 (poziom ten jest zawsze aktywny).

 Wziąłem zlecenia kowalskie chociaż nim nie jestem – co teraz?

Zlecenia są dostępne wszystkim graczom niezależne od posiadanego poziomu ich umiejętności rzemieślniczych. Zlecenie takie możemy wykonać, poprosić innych o przygotowanie nam zamówionych przedmiotów czy po prostu zakupić je. Różnicą, jaką jednak zauważymy to czas, po jakim możemy wziąć kolejne zlecenie – jest ono dużo dłuższe niż normalnie. Podobna sytuacja zdarza się w momencie, gdy weźmiemy zlecenie z umiejętności rzemieślniczej, która posiadamy, lecz poziom zlecenia przewyższa nasz aktualny poziom. Czas ponownego wzięcia zlecenia z tego poziomu będzie wydłużony, aż nie osiągniemy odpowiedniego poziomu umiejętności.

Powodzenia w waszej przygodzie z Tablicami!


Cheatsheet – czyli trochę technicznych rzeczy (na dzień 24/01/2022)

Punkty za wykonanie zlecenia = poziom zlecenia (zlecenie z 1 poziomu daje nam 1 punkt, z 3ciego poziomu 3 punkty, itd.)
Punkty za niewykonanie zlecenia po przyjęciu = poziom zlecenia x5 (zlecenia z 1 poziomu zabierze nam 5 punktów, z 3ciego poziomu – 15, itd.)
Punkty karne za odrzucenie zlecenia na etapie podglądu (czerwone zlecenie) bądź nie przyjęcie go w ciągu godziny = 0
Czas pomiędzy zleceniami = poziom zlecenia x1.5h (zlecenie z 1 poziomu odnowi nam się po 1.5h, z 3ciego poziomu po 4.5h, itd.)
Czas dostarczenia zlecenia = poziom zlecenia x3h (zlecenie z 1 poziomu musimy dostarczyć do 3h, z 3ciego poziomu do 9h, itd.)