Gwardia książęca

Elitarna jednostka licząca dwunastu najwybitniejszych żołnierzy w służbie diuka Jana Vadenkampa. Każdy żołnierz gwardii wybierany jest własnoręcznie przez jej dowódcę, rycerza o imieniu Dávalos.

Jednostka została powołana przez Jana Vadenkampa tuż po jego wstąpieniu na tron Srebrogórza. Członkowie gwardii składają przysięgę krwi ślubując pełne oddanie diukowi. Stanowią osobistą ochronę rodziny książęcej zarówno na zamku w Emersvort, jak i w czasie podróży. Są także  jej degustatorami dań i napojów.

Żołnierze gwardii noszą pięknie zdobione zbroje z ciemnej stali i posługują się halabardami, długimi mieczami oraz buzdyganami. Nie wolno im brać udziału w turniejach, spożywać alkoholu oraz oddalać się od swych protegowanych podczas pełnienia służby.
Członkowie gwardii książęcej wstępują na służbę na różne okresy – jedni na całe życie, inni na rok lub dwa.

***