Prawo dziedziczenia

Dziedziczenie majątków w Srebrogórzu jest prawem i tradycją odkąd pierwsi cywilizowani ludzie zamieszkali w krainie. Dotyczy zarówno szlachty, jak i pospólstwa.

Majątek dziedziczony jest przez najstarszego syna. Pozostali synowie są następni w kolejce odpowiednio wedle wieku – w przypadku śmierci najstarszego syna majątek przypada następnemu.
Córki tradycyjnie są ostatnie w kolejce, nawet jeśli są starsze. Ich kolej przypada dopiero wtedy, gdy spadkodawca nie posiada żyjącego syna.

Spadkodawca może naruszyć prawo wedle woli, czyli np. rozporządzić, iż majątek przejmie młodszy syn lub nawet córka. Zdarza się to jednak bardzo rzadko.

W srebrogórskiej monarchii diuków istnieje zapis, który mówi:

„Jeśli tron księstwa Srebrogórza z woli bogów lub zrządzeniem losu przypadnie córce zmarłego władcy, wtedy jej małżonek pozostaje diukiem małżonkiem i jego powinnością jest wspieranie diuszesy we władaniu – ona posiada bowiem pełnię władzy, aż opuści doczesny padół i przyjdzie czas jej dzieci, które władać będą po niej.” 

Wedle zapisu, małżonek wżeniony w dynastię Enillydów nie ma prawa rządzenia. Władanie przypada zawsze samej małżonce, a po jej śmierci jej dzieciom.

***