Statystyki i jak trenować

Statystyki są głównymi atrybutami każdej postaci.
  • Siła – determinuje maksymalny poziom żywotności naszej postaci, siłę jej uderzeń w walce oraz maksymalny udźwig.
  • Zręczność – wpływa na maksymalny poziom wigoru, co przekłada się na szybkość zadawanych ciosów
  • Inteligencja – wyznacza maksymalny poziom energii potrzebnej do rzucania zaklęć lub wykonywania ataków specjalnych

Maksymalny poziom wyćwiczenia każdej ze statystyk wynosi 125, natomiast suma wszystkich nie może przekroczyć ilości 225. Możliwe jest jednak przekroczenie maksymalnego poziomu za pomocą czasowych bonusów, np. mikstur wzmacniających, zaklęć lub przedmiotów podnoszących statystyki.

Aby zablokować przyrost danej statystyki (jeśli np. uważamy, iż osiągnęliśmy już odpowiedni poziom zręczności i wolimy rozwijać siłę lub inteligencję) wystarczy kliknąć na strzałkę po lewej stronie okna „Status” i wybrać opcję kłódki. Jeżeli natomiast chcemy pozbyć się nieco punktów siły, aby rozwinąć zręczność lub inteligencję, klikamy na strzałkę i wybieramy wskaźnik wskazujący do dołu. Spowoduje to, iż każdy przyrost punktu zręczności lub inteligencji nastąpi kosztem siły, która automatycznie się zmniejszy.
Strzałki skierowane w górę oznaczają aktywny przyrost.

Jak trenować

Przy każdym gainie umiejętności postać ma szansę na gain jednej z trzech statystyk. Statystyki wpadają losowo w różnym odstępie czasu wraz z gainem skilla danej profesji. Im więcej gainujemy np kowalstwa tym więcej wpadnie nam np siły. im mniej tym mniej wpadnie tzn. na niższych poziomach łatwiej o gain niż na wysokich.

Każda umiejętność ma przypisane 2 statystki, które można rozwijać przy używaniu danej umiejętności: główną i poboczną. Przy każdym gainie umiejętności postać ma szansę na gain statystyki. Przy udanej szansie na gain statystyki, to, czy postać otrzyma główna statystykę czy poboczną jest liczone osobno – szansa wynosi 75% dla głównej statystyki, 25% dla pobocznej. Jeśli któraś ze statystyk ma zablokowany gain w Statusie postaci (np. główna), druga statystyka (np. poboczna) jest jedyną jaka może zostać podniesiona daną umiejętnością.

Przykład:
Trenujemy Kowalstwo na poziomie 39.9%. Przy gainie Blacksmithy (czyli teraz mamy 40% skilla) mamy 30% szansy, że otrzymamy gain Stata. Zakładając, że nam się nie udało, dopiero przy kolejnym gainie Blacksmithy mamy szansę na gain stata – tym razem 30.1%. Tym razem udało nam się dostać punkt statystyki – Blacksmithy ma przypisaną Siłę jako główną statystykę i Zręczność jako poboczną – gra losuje którą statystykę podnieść, z 75% szansy na Siłę (jako główna statystyka) i 25% szansy na Zręczność (poboczna). Jeśli zablokowaliśmy przyrost Siły w Statusie postaci, dostaniemy gain Zręczności (i na odwrót).

Tabela statystyk:
SkillGłowna StatystykaPoboczna statystyka
Broń obuchowa strdex
Broń polowa strdex
Fechtunek strdex
Parowanie strdex
Strzelectwo intstr
Taktykaintdex
Zapasy strdex
   
Arkana magii intdex
Mądrośćintdex
Medytacja intint
Odporność na magię intstr
   
Drwalnictwo strdex
Górnictwo strdex
Rybołówstwo dexstr
Traperstwo intdex
   
Alechemia intdex
Druciarstwodexint
Inskrypcjaintdex
Kowalstwo strdex
Krawiectwo dexint
Kucharstwo intdex
Łuczarstwodexstr
   
Demaskowanie intdex
Okradanie dexint
Rozbrajanie pułapek dexint
Zaglądanieintdex
Ukrywanie intdex
Włamywaniedexint
Zakradanie dexint
Zatruwanie intdex
   
Anatomia intstr
Opatrywanieintdex
Oswajanie intdex
Rolnictwo intdex
Skupienie dexint
Wiedza o uzbrojeniuintdex
Zielarstwointdex
Żebraniedexint
Medycynaintdex
Rolnictwointdex
Muzykalnośćintdex
Tropienieintdex
Wterynariaintdex