Regulamin

Niniejszy regulamin obowiązuje każdego uczestnika gry na Tajemnicach Cintry, bez jakichkolwiek odstępstw bądź wyjątków. Dołączenie do społeczności TC jest równoznaczne z bezwarunkowym jego zaakceptowaniem. 


Regulamin gry

1. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto do gry, na którym może posiadać tylko jedną postać. Próba obejścia tej zasady wiąże się z najsurowszą karą, czyli permanentnym wydaleniem z serwera.
1.1 Przekazywanie, wymiana bądź handel kontami to czynności również surowo zabronione.
1.2 W przypadku korzystania z jednego komputera lub wspólnego IP, gracze zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym Mistrzów Gry.
1.3 Mułowanie, czyli przekazywanie przedmiotów, złota, etc. między starą  a nową postacią tego samego gracza jest kategorycznie zabronione i również wiąże się z najsurowszą karą.

2. Wykorzystywanie błędów mechanicznych gry jest zakazane. W przypadku ich wykrycia należy bezzwłocznie zgłosić je ekipie drogą mailową lub na kanale Discord. 

3. Korzystanie z opcji rozjaśniania ekranu gry dostępnej w programie ClassicUO jest kategorycznie zakazane. W przypadku wykrycia rozjaśnienia obrazu u danego gracza zastosowana zostanie kara w postaci drastycznego obniżenia statystyk/umiejętności lub nawet usunięcia konta do gry. 

4. Gracze zobowiązani są do prowadzenia swoich postaci zgodnie z klimatem role-play panującym na serwerze. Odbieganie od niego bądź nawiązywanie do innych światów fantasy czy też świata rzeczywistego jest zabronione.
4.1 Postać naszą, postacie innych graczy oraz NPCów (bohaterów niezależnych) traktujemy jakby były żywymi istotami, zgodnie z naturalnymi zachowaniami i odruchami ludzkimi. Na tym bowiem polega podstawa odgrywania naszych alter ego. Nadmiernie brawurowe, wyjątkowo bezmyślne lub całkowicie nierealne zachowania postaci tylko z racji tego, iż są zlepkiem pikseli na ekranie może zakończyć się potraktowaniem jej jak zlepka pikseli na ekranie, czyli usunięciem.

5. Celowe i złośliwe utrudnianie oraz uprzykrzanie gry innym jest zakazane.

6. Wykorzystywanie wiedzy fabularnej pozyskanej poprzez GT (Game Talk: wymiana informacji o szczegółach rozgrywki, do której dochodzi poza grą) lub z racji przynależności do ekipy serwera jest zabronione.
6.1 GT samo w sobie jest przez ekipę TC bardzo negatywnie postrzegane.

7. Korzystanie z programów w niewielkim stopniu pomagających w grze (UO Automap, UO Loop, EasyUO) jest dozwolone. Zakazane jest natomiast korzystanie z programów ingerujących w klienta gry (np. Speedhack).
7.1 Zabronione jest również ingerowanie w pliki klienta gry.

8. Każda postać zobowiązana jest posiadać opis wyglądu. Opis możemy uzupełnić dwukrotnie klikając na wyobrażenie lewego zwoju w Paperdollu (oknie wyglądu postaci). Będzie on widoczny dla napotkanych przez nas graczy.

9. PvP (walki między graczami) na TC nie jest zabronione. Walki między uczestnikami są w pełni dozwolone, ekipa apeluje jednak o nie atakowanie bez uzasadnienia, zwłaszcza postaci nowych.

10. Walka/trenowanie z oswojonymi zwierzętami albo ze swoimi przywołańcami jest zabroniona.

11. Bierne makro umiejętności oraz statystyk – nieobecność przy komputerze/tablecie/wszelkim urządzeniu mobilnym w czasie treningu – jest zabronione i karane.

12. Po publikacji materiały przygotowane przez graczy stają się własnością Tajemnic Cintry i nie można rościć do nich praw (np. żądając usunięcia).

13. Na Tajemnicach Cintry rozgrywkę rozpocząć mogą osoby od 18 roku życia.

14. W przypadku niejasności regulaminu, ekipa TC interpretuje go wedle własnego uznania, w granicach zdrowego rozsądku.

15. Regulamin może zostać w każdej chwili zmodyfikowany, o czym gracze zostaną należycie poinformowani.

Regulamin Discord

1. Bezwzględny zakaz GT (Game Talk), czyli rozmów o konkretnych wydarzeniach mających miejsce w grze. (punkt obowiązywać będzie dopiero po starcie serwera)

2. Zakaz nadużywania wulgaryzmów na kanale # general.

3. Zakaz zaśmiecania kanału # general nadmiernymi tematami niezwiązanymi z grą na TC. Do luźnych rozmów o wszystkim i o niczym przeznaczony jest kanał # offtopic.

4. Zakaz umieszczania treści erotycznych bądź pornograficznych.

5. Zakaz ubliżania użytkownikom.

Niestosowanie się do ww. zakazów skutkować może banem czasowym na kanał, banem permanentnym oraz w ostateczności banem na konto w grze.

Niemile widziane są: 

1. Floodowanie bądź spamowanie kanału.
2. Nadmierne stosowanie Caps Locka.
3. Umieszczanie ogłoszeń handlowych.

Informacje dodatkowe:

1. Kontakt z GMem (oznaczonym na kanale kolorem pomarańczowym bądź czerwonym) w przypadku prośby o pomoc czy zgłoszenia nieprawidłowości za pośrednictwem wiadomości prywatnej musi być rozpoczęty informacją potrzebną do identyfikacji kontaktującego się (login, imię postaci).

2. Publiczne znieważanie, oczernianie lub zniesławianie graczy lub GMów jest surowo karane. Oczernianie osób trzecich bez podstaw może zakończyć się natychmiastowym wydaleniem ze społeczności TC.

3. W przypadku niejasności, Ekipa TC zawsze interpretuje regulamin wedle własnego uznania.

4. Regulamin może zostać w każdej chwili zmodyfikowany, o czym gracze zostaną należycie poinformowani na kanale lub forum.