Glejty

Pierwszym rodzajem glejtu jest dokument wydawany przez członka wyższej warstwy społecznej lub odpowiedniego urzędnika ziemskiego, zezwalający jego posiadaczowi na przejazd przez dane terytorium i zapewniający mu bezpieczeństwo osobiste. Glejty mogą być jednorazowe bądź wystawiane na określony czas i służyć do przekroczenia pojedynczej granicy lub swobody ruchu na określonej ziemi. Glejt nie zapewnia posiadaczowi nietykalności karnej.

Drugim rodzajem glejtu jest list żelazny – jest on wydawany tylko przez władców. Zapewnia określonej osobie bezpieczeństwo osobiste. Jednak od zwyczajnego glejtu różni się tym, iż właściciel listu żelaznego cieszy się immunitetem i jego działania mogą być sądzone tylko przez panującego. Ilość listów żelaznych działających w danej chwili jest jawna i znana organom władzy.

***