Pokój Cintryjski

Traktat zawarty 2 kwietnia 1268 roku w Cintrze między Królestwami Północy a Cesarstwem Nilfgaardu, który położył kres II Wojnie Nilfgaardu z Nordlingami i ustanowił nowy ład polityczny na kontynencie. 

W rokowaniach wzięło udział wiele ważnych osobistości, królów z północy, ambasador Nilfgaardu oraz hierarcha Hemmelfart z Novigradu (duchowy przywódca kościoła Wiecznego Ognia). 

***