Komendy

Komendy ogólne

 • .help – włącza menu komend
 • .historia – pokazuje gump streszczenia biografii postaci
 • .zmienhaslo xxx xxx – zmiana hasła do konta
 
Popularne komendy

 • .czas – pokazuje porę dnia
 • .głód – pokazuje poziom nasycenia, napojenia oraz jakość odżywiania
 • .pokazplecak – pokazuje zawartość plecaka wskazanej postaci
 • .mowa x – przełącza na języki pod numerami 0-4
 
Komendy rzemieslników

 • rzemieslnikZnak – pokazuje ustawiony znak rzemieślniczy
 • .rzemieslnikZnakUstaw – ustawia znak rzemieślniczy
 • .rzemieslnikZnakUsun – usuwa znak rzemieślniczy
 
Komendy rozmowy

 • ! – włącza opcję krzyku
 • : – włącza opcję emotikony
 • ; – włącza opcję szeptu
 • .emote – włącza menu emotek
 
Karta Postaci

 • .kp – włącza Kartę Postaci
 • .pd – włącza zakładkę z historią zdobytych Punktów Doświadczenia
 
Status postaci

 • .toksycznosć – pokazuje poziom zatrucia postaci
 • .zdejmijprzebranie – zdejmuje tymczasową charakteryzację
 • .zgaś – gasi aktualnie palonego papierosa
 • .zmyjperfumy – zmywa aktualnie noszone perfumy
 
Zwierzęta oswojone i przywołańce, gdzie X to imię istoty

 • X chodź – X podchodzi do postaci
 • X upuść – X upuszcza noszone przedmioty
 • X podążaj – X podąża za wskazanym celem
 • X za mną – X podąża za postacią
 • X chroń – X atakuje zagrowanych na postaci przeciwników
 
Komendy domu

 • .dekorator – włącza gump dekoratora domu
 • ; zablokuj przedmiot – blokuje przedmiot w domu
 • ; zabezpiecz przedmiot – zabezpiecza pojemnik
 • ; odblokuj przedmiot – odblokowuje przedmiot
 • ; rozstaw smietnik – stawia śmietnik w miejscu, w którym stoi postać
 
Komendy łodzi