Psotni Chłopcy

Niewielka kompania najemna powstała w Srebrogórzu ponad dwadzieścia lat temu. Z uwagi na liczne incydenty jej członków (gwałty, kradzieże, bójki), Psotni Chłopcy wśród srebgogórskiej ludności zawsze owiani byli złą sławą, choć wiele osób i tak korzystało z ich usług, zapewne z uwagi na brak realnej konkurencji.

Kilka miesięcy temu kompania przyjęła długoterminowy kontrakt od kapłana Wiecznego Ognia o imieniu Żar Wagner. Psotni Chłopcy strzegą włości kapłana oraz pełnią rolę straży świątynnej. Od tamtej pory nie przyjmują żadnych nowych zleceń.

***