Traktat Listopadowy

Pakt zawarty w Emersvort między Radą Regencyjną a dyplomatami z Cesarstwa Nilfgaardu w listopadzie 1263 r.

Wedle ustaleń traktatu, Srebrogórze dobrowolnie oddało się w ręce cesarstwa i przekształciło się w jego prowincję. Traktat postanowił również, iż dynastia Enillydów traci wszelkie prawa do władzy nad krainą.

Po podpisaniu traktatu Srebrogórze na kilka lat przestało być księstwem. W roku 1268 kraina ponownie stała się księstwem, a wkrótce potem traktat został oficjalnie uznany za nieważny.

***