Górskie klany

Przyjęta przez Cintryjczyków nazwa określająca liczne plemiona prymitywnych tubylców zamieszkujących część Srebrogórza przed Podbojami Cerbina. Klany broniły swych ziem przed kolonistami, jednak ostatecznie zostały z nich wypędzone i przeniosły się na południe, prawdopodobnie za Góry Amell. 

Plemiona tubylców zamieszkiwały głównie tereny dzisiejszej Oedrheny, Niskobrzegu i południowo-zachodniej części Saldfenu. Toczyły  walkę o byt z osiadłymi w innych częściach krainy elfami, jednak z czasem obie rasy nauczyły się nawzajem tolerować. 

Górskie Klany najpewniej wymarły lub rozwinęły się i ucywilizowały na ziemiach Nazairu. Po ich prymitywnej kulturze zostały już tylko ślady. 

***