Równouprawnienie nilfgaardzkie

Powszechnie przyjęta nazwa dla szeregu praw stopniowo wprowadzanych na terenie Cesarstwa Nilfgaardu od roku 1240, które likwidowały niektóre przywileje zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn.

W wielkich miastach na terenie cesarstwa szkoły przekształcono w koedukacyjne (np. Akademię Imperialną w Castell Graupian oraz Cesarską Akademię Magiczną). W wojsku wprowadzono pełne równouprawnienie i kobiety mogły pełnić dowolną funkcję militarną, choć i tak odsetek niewiast w armii był ledwo widoczny. Chętniej natomiast piastowały stanowiska urzędnicze, dyplomatyczne i administracyjne, na co również im zezwolono.
Wiezięnia w Nilfgaardzie także objęto prawami równouprawnienia, przez co kobiety i mężczyźni internowani byli razem.

W Srebrogórzu równouprawnienie nilfgaardzkie wprowadzono za czasów prefekta de Cress. Od roku 1268 jedynymi regionami, w których działa emancypacja to: Złotospady, Oedrhena i po części Niskobrzeg.

***