Danrhena

Niewielki, umiarkowanie suchy obszar pełen wzgórz położony na południu księstwa Srebrogórza. Dawniej wraz z Oedrheną stanowił jednorodny region Rheny, która w roku 1130 została podzielona. Wschodnia część regionu, czyli Danrhena, zawłaszczona została przez swego północnego sąsiada, Saldfen.
Saldfeńczycy władali Danrheną przez 138 lat, nim Aenar Okrutny z Oedrheny wypowiedział im wojnę w celu odzyskania ziem wchodnich i ponownego zjednoczenia obu rozbitych fragmentów dawnej Rheny.
Spór trwał jedenaście miesięcy i zakończył się poddaniem Danrheny przez Saldfeńczyków. Aenar nie połączył jednak obu krain, bowiem główny zamek na wschodzie został podstępem zajęty przez Osmonda Małego, rycerza na usługach niedoszłego diuka Steffrona, a napastnicy z zachodu zmuszeni zostali do odwrotu.

Obecnie Danrhena znajduje się w otwartej rebelii przeciwko nilfgaardzkiej władzy w Emersvort pod flagą Steffrona II Nieugiętego.
Tymczasową władzę sprawuje tam rycerz Osmond Mały i jego garnizon z siedzibą w Samotni Królowej, niegdysiejszej stolicy całej Rheny.

Danrhena posiada tylko jeden czynny zamek w postaci wspomnianej wcześniej warowni o nazwie Samotnia Królowej. We wschodniej części regionu leży niewielka wieś Gronowo, która stała się jedyną osadą w Danrhenie po tym jak podczas wojny Aenara z Saldfeńczykami spalone zostały wsie Winna oraz Czerwoniż.

***

Społeczeństwo, kultura i religia

Po zaanektowaniu Danrheny przez sąsiada z północy, w regionie stopniowo osiedlali się Saldfeńczycy. Po rozpoczęciu wojny Aenara z baronem Saldfenu, większość rdzennych mieszkańców przeniosło się na zachód, do Oedrheny, zaś wraz z zajęciem Samotni Królowej przez Osmonda Małego większość nielicznej ludności stanowią cintryjscy lojaliści.

Rotacja mieszkańców tej części Srebrogórza nie pozwala na określenie w niej jednolitego ludu. Główne wyznawane tam obecnie religie to kult Melitele oraz Kreve.

***

Lokalna gospodarka

Z uwagi na liczne zniszczenia, jakie dotknęły Danrhenę podczas wojny Aenara z baronem Saldfenu, gospodarka regionu jest w większej części sparaliżowana i jedynie mieszkańcy wsi Gronowo utrzymują się z hodowli zwierząt domowych oraz uprawy ziemi.

***

Siły zbrojne

Jedynymi siłami wojskowymi czynnymi w Danrhenie jest garnizon w Samotni Królowej dowodzony przez Osmonda Małego. W owym zamku stoi niespełna stu żołnierzy.

***

Ciekawostki

Z racji panującego w Danrhenie stanu wojennego, wszelkie funkcjonujące tam legislacje zostały zawieszone, a prawo i władzę stanowi w imieniu lojalistów Osmond Mały.