Razor

General

W Generalu możemy stworzyć profil, na którym zapisane będą wszystkie dane dotyczące naszych postaci. Ze względu na możliwość posiadania w Tajemnicach Cintry jednej tylko postaci, nie jest to używana funkcja. Wyjątkiem jest gdy chcemy by gra inaczej zachowywała się w konkretnych okolicznościach i oferowała nam inny zestaw narzędzi, filtrów i macr wykorzystywanych podczas eksploracji, craftu czy fabuły.
Możemy także przełączyć się na system Tray, włączyć tryb “zawsze na wierzchu” oraz ustawić przezroczystość razora.

Options

W opcjach najważniejszą funkcją są Razor Message Hue i Warning Message Hue, które odpowiadają za komunikaty płynące z razora, wyświetlane w journalu. Są to między innymi właśnie zablokowane lub odtwarzane dźwięki z gry.

Display/Counters

W tej części Razora możemy ustawić komunikaty pojawiające się kiedy kończy się nam dany przedmiot.

Arm/Dress

W menu Arm/Dress jesteśmy w stanie ustawić automatyczne zakładanie lub zdejmowanie ubrania lub oręża.

Skills

Umiejętności, które występują w razorze, występują również w grze pod przyciskiem “zdolności” w gumpie postaci. Można je tutaj zablokować lub wskazać grze by obniżała ich poziom wraz z rozwojem innej umiejętności, o ile “Base Total” wynosi 700 (lub 750 z bonusami).

Agents
2

Agents umożliwia nam masowe wykonywanie akcji. Między innymi kupowanie, segregowanie, sprzedawanie itemów. W tym celu należy wskazać przedmiot jaki nas interesuje, następnie ustawić pozostałe parametry

Filters

Włączenie filtrów pozwala nam na odsianie komunikatów i dźwięków niepożądanych. Komunikat należy wpisać, natomiast aby wyłączyć dany dźwięk, trzeba oznaczyć nie-filtrowane dźwięki, spojrzeć w journal (gdzie pojawi się stosowny komunikat z nazwą rozpoczynającego się dźwięku) i zaznaczyć odpowiedni komunikat.

Hot_Keys

Skróty klawiszowe są nieodłącznym elementem gry. Aby wyekwipować lub rozbroić prawą dłoń należy kliknąć stosowny napis pod „Dress”, a następnie ustawić klawisz po prawej stronie.
Można tu ustawić też takie rzeczy jak macro czy użycie skilli.

Macros

Aby stworzyć macro, najłatwiej jest skorzystać z opcji Record, która zapisze wszystkie wykonywane przez nas czynności – na przykłąd użycie kryształu umiejętności i oznaczenie celu lub dwukrotne kliknięcie przedmiotu i wskazanie celu podrzędnego. Pod PPM można wstawić czas pauzy między kolenymi użyciami macro, jeżeli zaznaczymy ikonkę „loop”, czyli zapętlenie. Jest to bardzo pomocne podczas wielogodzinnych eksploracji i rozwoju umiejętności.
PPM pozwala również na bardziej skomplikowane macra, w tym funkcję „if”, które są polecanie przez starszych graczy.

Scripts

Friends

Screen_Shots

Advanced

About