Rodzaje obrażeń

System walki rozróżnia pięć rodzajów zadawanych obrażeń. Każda dostępna w grze broń posiada przynajmniej dwa rodzaje zadawanych obrażeń. Podstawowym typem są obrażenia bazowe. Posiada je każdy oręż, a ochronę na nie zapewniają wszystkie rodzaje zbroi czy nawet odzieży. Im lepszej jakości jest broń, tym mniejszy udział w obrażeniach całkowitych stanowią obrażenia bazowe.
Pozostałe rodzaje obrażeń określane są jako obrażenia właściwe i są nimi: miażdżone, sieczne, kłute oraz magiczne. Udział obrażeń właściwych broni zależny jest od jej rodzaju i jakości.
Przykładowo, znaleziona przy podmiejskim zbirze stara pałka może co najwyżej posiadać 75% obrażeń bazowych i tylko 25% miażdżonych, ale już solidny, wykonany ze stali buzdygan zada 20% obrażeń bazowych i 80% miażdżonych.

Poza procentowym udziałem wyszczególnionych typów obrażeń, każda broń posiada także całkowitą pulę zadawanych ran (np. 10-14 czy 8-16), których wartość zależy od rodzaju oręża.
Wspomniana wcześniej wysłużona pałka zada przeciwnikowi obrażenia w zakresie 10-14, z czego tylko 25% wyprowadzone zostaną jako obrażenia miażdżone, ale już ten sam rodzaj pałki wykonany przez doświadczonego rzemieślnika zada 10-14 pkt. obrażeń, z czego aż 60% czy 70% wyprowadzone zostaną jako miażdżone.

Ochronę przeciw zadawanym obrażeniom zapewnia odzież oraz oczywiście zbroja. Przed obrażeniami magicznymi uchroni nas głównie umiejętność Odporność na magię i tylko w niewielkim stopniu unikatowe, wykonane ze specjalnych materiałów przedmioty.

Wartości ochrony wyświetlane są po prawej stronie okna statusu postaci.

Maksymalne możliwe do osiągnięcia wartości ochrony to 100 dla obrażeń bazowych oraz 80 dla obrażeń właściwych.
Ochrona przed obrażeniami bazowymi jest najłatwiejszą do osiągnięcia, jako iż zapewniają ją wszystkie dostępne w grze pancerze oraz większość ubrań (w odpowiednich proporcjach).
Ochrona przed obrażeniami właściwymi jest trudniejsza do zwiększenia i zależy od jakości i rodzaju naszej zbroi.
Ochrona bazowa każdego elementu zbroi jest zawsze wyższa, niż ochrony właściwe, przez co napastnikowi ciężko jest zadać nam poważne rany, jeśli korzysta z niskiej jakości broni, zaś my dysponujemy solidnym pancerzem.

***