Umiejętności

Informacje ogólne
  • Skillcap (maksymalna ilość punktów procentowych jakie można przyswoić) to 700;
  • Skillcap można podnieść o 50 dzięki Punktom Doświadczenia;
  • Craft (wytwarzanie) i cooldown (czas odnowienia) umiejętności trwa zwykle 12,5 jekundy
  • Umiejętności rzemieślniczych najlepiej się uczy na wyrobach z dobrą szaną na stworzenie przedmiotu, ale generuje to mniejszy zysk niż za przedmioty o bardzo dobrej szansie stworzenia. Gwaranty nie zapewniają rozwoju.
  • Gump (okno) umiejętności pokazuje wszystkie dostępne przepisy
  • Nauka przyspiesza podczas wysokiego nasycenia, napojenia i przy dobrej jakości żywienia i spada do zera, jeżeli te parametry są minimalne;
  • Pierwszych 20% umiejętności może nas nauczyć wykwalifikowany w dziedzinie NPC (np. leczenia – medyk lub kapłanka; stolarstwa – cieśla; ślusarstwa – NPC z zaułka);
  • Wyjątkiem są umiejętności bojowe, których można uczyć się na manekinie do 50%;