Pakt Srebrnych Róż

Pakt Srebrnych Róż jest potoczną, lecz ogólnie przyjętą nazwą przymierza zawartego między diukiem Feliksem a rycerzami Zakonu Białej Róży w styczniu roku 1170. 
Pomysł zawarcia sojuszu zrodził się już za panowania Emera I Bezbrodego, jednak dopiero jego synowi Feliksowi udało się do niego doprowadzić. 

Rycerzom nadano ziemię na styku Grzywy i Wiekoborza, u stóp Gór Srebrnych, z główną siedzibą w twierdzy nazwanej później Aranfort. W zamian za nadania dla zakonu rycerze zobowiązali się strzec królewskich kopalń srebra w Grzywie, z których Srebrogórze czerpało niemałe korzyści (mimo iż większość kruszcu trafiała do skarbca króla Cintry), a także chronić pobliskich traktów handlowych. 

Przymierze między dynastią Enillydów a Zakonem Białej Róży trwa do dziś i w ciągu prawie stu lat zostało zachwiane tylko raz

***