Krąg druidów w Wiekoborzu

W Srebrogórzu wiele lat temu osiedliła się grupa wędrownych druidów przybyłych z północnych krain, która później utworzyła własny krąg. Siedzibą srebrogórskich druidów są gęste gaje spoczywające na wysokich wzgórzach w regionie Wiekoborza. Ich zgromadzenie żyje w odosobnieniu i nie wtrąca się w politykę kraju, przez co owiane jest wieloma tajemnicami i niejasnościami.

Choć druidzi na całym kontynencie zorganizowani są w kręgi, na których czele stoją wodzowie zwani hierofantami, tak wiekoborskie zgromadzenie od lat nie posiada hierofanty, zaś przywódcą kręgu jest starszy druid – Bralian Zwiastun Poranka. Nie jest dokładnie wiadome ilu członków liczy wiekoborski krąg, lecz prawdopodobnie jest ich ponad dziesięciu.

Druidzi cenią sobie swoją prywatność i ich lasy są odizolowaną enklawą, gdzie obcym nie wolno zapuszczać się bez przyzwolenia starszyzny. Nawet wiekoborskie władze nie roszczą sobie praw do tamtejszych ziem, woląc żyć z druidami w dobrej komitywie.

Wśród ludu nie cieszą się dobrą sławą, zupełnie jak pozostali użytkownicy magii. Część mieszkańców nimi gardzi, inni się ich boją, zaś nieliczni darzą wiekoborskich druidów podziwem i nawet sympatią.

***