Waluty

Monetami obiegowymi w Srebrogórzu są miedziane grosze, srebrne kruki oraz nilfgaardzkie floreny (złote monety cesarskie, które po I Wojnie Północnej zastąpiły cintryjskiego dukata). 

Sto groszy stanowi równowartość jednego kruka, natomiast jeden floren warty jest aż dziesięć kruków (lub tysiąc groszy).  

Cena monet zależna jest od zawartości kruszców. Dla przykładu, zwiększenie zawartości miedzi w bitych w Temerii orenach podczas II Wojny Północnej znacznie zmniejszyła ich wartość. 
Srebrne Kruki bite w Srebrogórzu w latach 1167-1201 wykonane były niemal wyłącznie ze srebra i ich wartość sięgała rekordowych cen. Wykonywane obecnie kruki cintryjskie są znacznie obniżone. 

 

***

Innymi znanymi walutami występującymi na kontynencie są: 

  • Dukat cintryjski – dawna narodowa waluta królestwa Cintry. W roku 1263 przestała być bita i zastąpiono ją cesarskimi florenami
  • Korona novigradzka – stosowana w Novigradzie i Redanii moneta równa prawie tyle, co nilfgaardzki floren. 
  • Marka i bizant – jednostki monetarne bite w Kovirze oraz Poviss. Wartość marki jest podobna do koron i florenów, zaś bizant kosztuję połowę marki. 
  • Marka Ligi i lintar – waluty bite i stosowane w państwach należących do Ligi z Hengfors. Pięć lintarów warta jest jedną markę, która z kolei stanowi 1/3 wartości marki kovirskiej.
  • Oren temerski – występująca w Temerii, Brugge, Dolnym Sodden i na wyspie Tedd Inis moneta o podobnej do cintryjskiego kruka wartości. Niegdyś warta była dużo więcej, jednak podczas Wojen Północnych jej cena znacznie spadła.
  • Talar cidarski – bita w Cidaris srebrna moneta nieco tańsza od temerskiego orena