Waluty

Monetami obiegowymi w Srebrogórzu są miedziane grosze, srebrne oreny temerskie oraz nilfgaardzkie floreny (złote monety cesarskie, które po I Wojnie Północnej zastąpiły cintryjskiego dukata).

Tysiąc groszy stanowi równowartość jednego orena, natomiast jeden floren warty jest aż dziesięć orenów (lub dziesięć tysięcy groszy).

Cena monet zależna jest od zawartości kruszców. Dla przykładu, zwiększenie zawartości miedzi w bitych w Temerii orenach podczas II Wojny Północnej znacznie zmniejszyła ich wartość.
Srebrne oreny bite w Srebrogórzu w latach 1167-1201 wykonane były niemal wyłącznie ze srebra i ich wartość sięgała rekordowych cen. Wykonywane obecnie oreny cintryjskie są znacznie obniżone.

Warto zaznaczyć że rynkowa cena srebra wynosi około 1000 do 1500 groszy w zależności od regionu, ze złotem sprawa wygląda tak, że jeden samorodek złota wart jest 70% florena czyli 7 orenów. W grudkach złota zaś będzie to cztery grudki warte tyle co jeden nilfgaardzki floren, jednak tak jak w przypadku srebra, ceny i wielkości samorodków wahać się mogą od 50% do 100% wartości jednego florena.

***

Innymi znanymi walutami występującymi na kontynencie są:

  • Dukat cintryjski – dawna narodowa waluta królestwa Cintry. W roku 1263 przestała być bita i zastąpiono ją cesarskimi florenami
  • Korona novigradzka – stosowana w Novigradzie i Redanii moneta równa prawie tyle, co nilfgaardzki floren.
  • Marka i bizant – jednostki monetarne bite w Kovirze oraz Poviss. Wartość marki jest podobna do koron i florenów, zaś bizant kosztuję połowę marki.
  • Marka Ligi i lintar – waluty bite i stosowane w państwach należących do Ligi z Hengfors. Pięć lintarów warta jest jedną markę, która z kolei stanowi 1/3 wartości marki kovirskiej.
  • Oren temerski – występująca w Temerii, Brugge, Dolnym Sodden i na wyspie Tedd Inis moneta używana także na terenach Srebrnogórskich. Niegdyś warta była dużo więcej, jednak podczas Wojen Północnych jej cena znacznie spadła.
  • Talar cidarski – bita w Cidaris srebrna moneta nieco tańsza od temerskiego orena