Objazdy książęce

Tradycyjne wędrówki władców Srebrogórza po całej krainie. Zapoczątkowane zostały przez Emera I Bezbrodego w roku 1144 i miały na celu nawiązanie bliskich relacji diuka z poddanymi.

Podczas objazdu diuk spotykał się z pospólstwem wysłuchując trosk, odwiedzał zamki swych wasali, rozwiązywał ich spory i przedstawiał plany księstwa na przyszłość. Z okazji wizyt władcy organizowano turnieje i biesiady, na które schodzili się liczni mieszkańcy z całego kraju.

Tradycja objazdów praktykowana była przez większość następców Emera I. Wędrówki po państwie trwały od sześciu do dwudziestu miesięcy. Władcy zwykle wyruszali w towarzystwie swych małżonek oraz zawsze z ogromną świtą rycerzy oraz wojska z Emersvort.
Podczas objazdów tymczasową władzę w stolicy pełnił kanclerz.

***