Wielożeństwo

Zjawisko wielożeństwa pojawiło się w czasach kolonizacji obecnych terenów Srebrogórza i spowodowane było między innymi potrzebą szybkiego zaludnienia zdobytych ziem. Przez mieszkańców innych królestw zwyczaj ten jest uważany na barbarzyński lub archaiczny.
Ze względu na dobro reputacji, diukowie Srebrogórza unikają wielożeństwa, poddani zaś często korzystają z tego przywileju – najliczniej we wsiach. Poligynia nie została zniesiona nawet po zmianie władzy – nilfgaardcy imigranci równie chętnie biorą sobie kilka żon.

***