Rada Miejska

Rada miejska

Rada miejska to najważniejszy samodzielny organ samorządowy miasta. Do jej obowiązków należy nakładanie podatków, ustanawianie wysokości czynszów, zapewnianie bezpieczeństwa, zarządzanie miejskim majątkiem i inwestycjami oraz organizacja publicznych uroczystości.
Radę tworzą rajcy, którym przewodzi burmistrz Cengor Barszcz. Ponadto, stałymi członkami samorządu jest przedstawiciel sądu oraz skarbnik miejski. Kadencja pozostałych rajców wynosi pół roku. Miejsca w Radze obsadzane są drogą powszechnego głosowania, do którego upoważnieni są mieszczanie z cenzusem majątkowym. Spotkania odbywają się cyklicznie w ratuszu. 

***