Straż miejska

W całej Cintrze, jak i w niemal wszystkich państwach północy i południa, w dużych miastach dawno już wykształcono zawodową straż miejską. Zatrudniają się w niej najemnicy, żołnierze, a także zwykli mieszczanie. Do obowiązku straży miejskiej należy m.in. pilnowanie porządku wewnątrz murów miasta, patrolowanie ulic czy bicie na alarm w przypadku pożarów, silnych burz lub powodzi. Niekiedy straż wymierza również kary na przestępcach, jednak nie posiada prawa wstępu do wolnych domów (czyli należących do szlachty oraz bogatych bądź wyróżniających się mieszczan), świątyń, a także szkół i uniwersytetów.

Zwierzchnictwo nad strażą pełnią zazwyczaj burmistrzowie, wójtowie lub horodniczy. Bogatsze miasta posiadają też zbrojownie fundowane przez pana ziem, natomiast w tych biedniejszych strażnicy zaopatrywani są zazwyczaj przez cechy lub, w najgorszym wypadku, sami muszą zapewnić sobie ekwipunek. 

W mniejszych miasteczkach i wsiach rolę straży pełnią zazwyczaj sami mieszkańcy organizowani przez wójta, starostę, sołtysa bądź starszego wioski. Do ich obowiązków należy patrolowanie osady, zgłaszanie przestępstw oraz bicie na alarm w przypadku zagrożenia.

Prawo do swobodnego noszenia broni wewnątrz miast i osad posiada jedynie straż miejska, stacjonujące w mieście wojsko, bogaci mieszczanie oraz szlachta. Zwykli poddani mogą ją mieć tylko podczas opuszczania lub wkraczania do miasta, natomiast na porządku dziennym pozwala im się nosić broń służącą głównie jako narzędzia, takie jak topory, noże, pałki lub sztylety.

***


 

Straże w Srebrogórzu

Ochrona osad w Srebrogórzu zorganizowana jest tak samo, jak w pozostałych krainach kontynentu. W stolicy księstwa, Emersvort, zwierzchnikiem straży miejskiej jest burmistrz, który funkcję tę pełni z łaski pana ziem, diuka Vadenkampa. Burmistrz zobowiązany jest dbać o dobrostan straży, zaopatrzenie oraz organizację obowiązków, choć te role sprawują zwykle wybrane przez niego osoby o określonych rangach (kapitan lub sierżanci). Strażnikom zapewnia się ekwipunek, kwatery i oczywiście żołd. 

O ile w mieście pilnowanie porządku leży w obowiązku straży, tak w lasach należących do pana ziem tę rolę sprawuje nadworny myśliwy i jego drużyna, który zobowiązany jest do tropienia kłusowników. 

Poza opłacaną w imieniu pana ziem strażą, w Emersvort znajdują się także inne jednostki najemne. Z reguły są to mniejsze lub większe kompanie najemników na służbie bogatszych mieszczan, kupców, szlachty lub dygnitarzy kościelnych. Mogą wtedy służyć jako ochrona osobista bądź chronić transportów, interesów, domów czy kościołów.

W srebrogórskich wsiach i małych mieścinach mieszkańcy muszą bronić się sami. Sołtys czy wójt organizuje milicję składającą się głównie z plebsu, która dba o ład w osadzie. Wyszkoleni żołnierze seniora stacjonują zazwyczaj na jego zamku, a we wsiach zjawiają się tylko na specjalną prośbę wodza bądź gdy dochodzi do poważnych zagrożeń lub milicja nie radzi sobie z zapanowaniem nad porządkiem. 

***