Kryzys w Emersvort

Brutalnie zamieszki w stolicy Srebrogórza, do których doszło w roku 1262.

Dziesięć lat wcześniej diuk Steffron II odsunięty został od władzy za sprawą swego wuja, diuka regenta Kornetta. W czerwcu 1262 r. Steffron pojawił się w Emersvort, aby odzyskać tron, jednak jego wuj odmówił i zamknął bramy zamku.
Na ulicach miasta doszło do krwawych starć między lojalistami Steffrona a sympatykami Kornetta. Walki wewnątrz Emersvort ciągnęły się długimi tygodniami.

Na zamku Steffron miał nielicznych sprzymierzeńców, którym na początku lipca podstępem udało się otworzyć bramy. Lojaliści wtargnęli do środka i doszło tam do zaciekłej walki, w której zarówno diuk regent Kornett, jak i diuk Steffron II zostali ciężko ranni.
Ostatecznie siły sprzyjające regentowi zdołały wypchnąć lojalistów z zamku. Rannego Steffrona wyciągnięto z ogarniętego chaosem miasta i eskortowano do zamku Zarzewie w regionie Grzywy, gdzie zdołano go wyleczyć.

Diuk regent Kornett zmarł natomiast kilka dni później w wyniku odniesionych obrażeń.

***