Klasztor p.w. Objawienia Wszechmatki Brzeskiej

Klasztor Melitele zbudowany w Emersvort z inicjatywy diuka Feliksa Budowniczego w następstwie cudu, do którego doszło 20 czerwca roku 1169. Budowa klasztoru została rozpoczęta w roku cudu, a zakończyła się w 1171.

Kamienny monastyr jest siedzibą Zakonu Powierniczek Wszechmatki Brzeskiej i znajduje się w nim najbardziej czczona w Srebrogórzu relikwia – Tajemnica Wszechmatki Brzeskiej.

Wielokrotnie próbowano go plądrować, jednak relikwia spoczywa tam do dziś. Od roku 1264 w klasztorze przebywa delegacja rycerzy Zakonu Białej Róży. Są oni gośćmi, a zarazem strażnikami sióstr i ambasadorami zakonu w Emersvort.

***