Jak zagrać

Aplikacja

Aby rozpocząć przygodę w grze Tajemnice Cintry, należy złożyć podanie o przyznanie konta. Aby to zrobić należy wypełnić poniższy formularz po zapoznaniu się ze wstepem i przy pomocy leksykonu gry.

Pierwsze zalogowanie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. W tym do odgrywania postaci zgodnie z jej założeniami.

Proces rekrutacyjny

Po wypełnieniu i wysłaniu aplikacji o konto do gry, ekipa Tajemnic Cintry rozpatrzy ją w ciągu 1-7 dni. Odpowiedź wysyłana jest drogą mailową na adres wskazany w formularzu. Ekipa odpowiadać będzie na każde poważne podanie, niezależnie od podjętej decyzji.

W niektórych sytuacjach Mistrz Gry rozpatrujący aplikację może wrócić do osoby zainteresowanej ze wskazówkami lub poradami, w przypadku kiedy podanie nie jest do końca zgodne z założeniami Tajemnic Cintry lub wymaga dopracowania.

Po pozytywnym rozpatrzeniu podania gracz otrzyma hasło do utworzonego konta. Wyjątkowo dobrze napisane i przemyślane aplikacje mogą być nagradzane Punktami Doświadczenia lub innymi nagrodami przy rozpoczęciu rozgrywki (np. unikatowe przedmioty osobiste, indywidualny wstęp fabularny lub początkowe informacje dodatkowe).

Formularz

Aplikacje przesyłać należy przez poniższy formularz lub z zachowaniem jego szablonu bezpośrednio na adres: uo.tajemnice.cintry@gmail.com

Kwestionariusz Postaci
    Imię postaci:

    Biografia postaci:

    Opis (charakter postaci, wygląd, wady, zalety, zdolności, fobie):

    Cele (do czego postać dąży):