Łodzie

Jak każdy rycerz winien mieć swojego rumaka, tak każdy kapitan czy szanujący się rybak musi mieć swoją łódź. W świecie Tajemnic Cintry dostępnych jest kilka jednostek pływających, które możemy nabyć w dwóch największych stoczniach Srebrogórza. Zakupiona u szkutnika łódź trafia do plecaka w formie „kwitu”. Wraz z nim otrzymujemy dwa klucze do łódki: jeden wpada nam do plecaka, drugi ląduje automatycznie w naszej skrzyni depozytowej. By rozstawić łódkę na wodzie należy kliknąć dwa razy na kwit i wybrać pozycję, w jakiej zostanie ona ustawiona we wskazanym przez nas miejscu. Łódź należy postawić blisko brzegu bądź pomostu – inaczej będzie znajdowała się zbyt daleko byśmy byli w stanie na nią wsiąść. Raz rozstawiona łódka nie może być już zwinięta do formy deeda! Sterowanie wiosłówką czy jednomasztowcem jest bardzo proste, technicznie przypomina jazdę wierzchowcem. Do nawigacji służy umiejscowiony na tyle łodzi rumpel. Dwuklik na drążek sterowy wywoła określoną reakcję – chwycenie za ster bądź jego puszczenie. Łodzią sterować może każdy, kto w danej chwili dzierży ster, nie tylko prawowity właściciel statku. By nasza łódka była bezpieczna musimy więc zamknąć ją na klucz.
Choć łodzie nie posiadają wyraźnych ograniczeń mechanicznych, posiadają ograniczenia fabularne.

Przedmioty - Łodzie i drakkary
Łódź wiosłowa Mała łódka bez ładowni, służąca głównie rybakom do połowów rzecznych i przybrzeżnych. Nie nadaje się do przewozu dużych gabarytowo zwierząt ani wielu osób. Zbytnie przeciążenie może ją przewrócić, w skrajnych wypadkach nawet zatopić.


Łódka Niewielka łódź żaglowa z ładownią, w której nie zmieści się zbyt wiele bagażu. Przewiezie większy gabarytowo ładunek, jej nadmierne przeciążenie może mieć jednak różne, nieoczekiwane skutki.


Łódź Średnich gabarytów łódź żaglowa z ładownią. Na swoim pokładzie z powodzeniem przetransportuje nawet wierzchowca czy juczniaka.


Duża łódź Duża łódź żaglowa z pojemną ładownią. Jej gabaryty zapewnią komfortową podróż nie tylko liczniejszej grupie osób z bagażem, ale i dużym zwierzętom typu konie.


Mały drakkar Niewielki, skelligijski drakkar z płytką ładownią. Z uwagi na swoją wielkość, najlepiej przysłuży się niezbyt licznej załodze.


Drakkar Skelligijski drakkar ze średniej wielkości ładownią. Komfortowo przewiezie na swoim pokładzie kilkuosobową załogę, większe zwierzęta czy złupione skarby.


Duży drakkar Słusznych rozmiarów drakkar rodem z wysp Skellige, z pojemną ładownią. Odporny na większe obciążenia jednomasztowiec, z szerokim pokładem, na którym śmiało przewieziemy nie tylko załogę i towar, ale i duże gabarytowo zwierzęta.