Sterowanie

Poruszanie się

  • manualne: przytrzymanie PPM
  • automatyczne: przytrzymanie PPM na czas dwukrotnego kliknięcia LPM

Przedmioty i ekwipunek

  • aby przesunąć przedmiot należy przytrzymać nad nim LPM
  • aby użyć przedmiotu, należy dwukrotnie kliknąć na nim LPM
  • aby użyć przedmiotu na sobie należy kliknąć LPM na model postaci lub otwarty gump statusu

Skróty klawiszowe

  • Shift+Ctrl – podświetlanie istot żywych/ciał/obiektów
  • Ctrl+kółko myszy – zoom [należy włączyć w: Opcje → Video → Zoom]
  • Tab – wejście w tryb walki [należy odznaczyć: Opcje → Combat-Spells → Hold TAB key for combat]

Sterowanie łodzią