Mennica w Emersvort

Nieistniejący już kompleks budowli stanowiący mennicę, w której bito srebrne kruki cintryjskie (jeszcze zanim w Cintrze pojawiły się złote dukaty). Mennica znajdowała się na Wzgórzu Kruka, wschodniej dzielnicy miasta mieszczącej też m.in. Świątynię Wiecznego Ognia.

Założona została przez diuka Feliksa w roku 1167 drogą umowy zawiązanej między diukiem a królem Coramem I. Przynosiła Srebrogórzu wielkie zyski, dzięki którym Feliks ufundował dalszą rozbudowę Emersvort.

Mennica funkcjonowała do roku 1201, kiedy to zamknięto ją wskutek wyniszczającej krainę wojny domowej.

Obecnie Wzgórze Kruka jest pod całkowitą kontrolą kultu Wiecznego Ognia, a niegdysiejsza mennica pełni rolę rezydencji najwyższego kapłana i jego świty.

***