Prawo miecza

Prawo miecza (ius gladii) jest przywilejem nadawanym niektórym władcom lub miastom przez ich seniora – zwykle króla lub księcia (diuka). Zezwala ono feudałom bądź władzom miejskim na sądzenie najgroźniejszych przestępców oraz wykonywanie wyroków śmierci w swym lennie.

Lennicy nieposiadający tego prawa nie mogą prowadzić procesu najwyższej wagi oraz stanowić o wykonywaniu wyroku śmierci i za każdym razem muszą uzyskiwać pozwolenie od swego seniora.

W Srebrogórzu każdy władca regionu nieodwołalnie posiada prawo miecza. Nie przysługuje ono jedynie pomniejszym wasalom.

***