Magia

Magia przeniknęła do świata dzięki Koniunkcji Sfer, wybudzając się ze wszystkich czterech żywiołów przez co często nazywa się ją mocą Chaosu. Jej praktyka wymaga opanowania rozległego i skomplikowanego zasobu wiedzy, jednakże w niedoświadczonych dłoniach przyjmuje formę guślarstwa.

Pierwszymi istotami, które nauczyły posługiwać się magią byli Elfi Wiedzący- Aen Saevherne, ludzie zaś, biorąc ich za wzór, wykreowali własny sposób praktykowania mocy.

Magię wiąże się za pomocą zaklęć lub ingredientów, a wachlarz jej wykorzystania jest niezwykle szeroki- od umiejętnego zasklepiania ran, przez teleportację, tworzenie iluzji, aż po śmiercionośne zniszczenia. Dlatego też osoby władające mocą zwykle postrzegane są dwojako- raz budząc strach i nieufność, innym zaś ciesząc się respektem i podziwem.

Adepci poszerzają arkana wiedzy w akademiach magii- do najbardziej znanych należą męska szkoła w Ban Ard oraz żeńska Arteuza leżąca na Wyspie Thanedd. Studenci zaznajomieni są nie tylko ze sztuką magiczną, ale również z wieloma aspektami nauki- astrologią, chemią, fizyką czy biologią. Przez naukowe słownictwo i uprawiane eksperymenty jawią się pospolitym zjadaczom chleba jako obca, niezrozumiała i tajemnicza grupa. Magowie są lojalni przede wszystkim wobec siebie nawzajem, posłuszni magicznej Radzie oraz Kapitule, pozostając ponad granicami i różnicami narodowości.

Samooki spotykani są niezwykle rzadko, a ich umiejętności nie są aż tak rozwinięte, jak u wykształconych czarodziei.

Na północy, po licznych pogromach, czarodzieje wracają do łask władców i zajmują miejsca u ich boku jako doradcy. Niegdyś zamknięte szkoły magii zostają ponownie otwarte. W Nilfgaardziej pozycja czarodzieja nie cieszy się aż tak wieloma przywilejami jak u Nordlingów, jednakże ich obecność w społeczeństwie jest wręcz pożądana, o ile nie mieszają się w politykę i pozostają względnie dyskretni.   

 

Uwaga! Należy pamiętać, że osoba chcąca odgrywać postać obdarzoną magicznym talentem zobowiązana jest przesłać rozbudowane podanie przed jej założeniem!