Komendy

Spis komend możemy znaleźć w grze wpisując komendę .help