Tropienie

„– Wtenczas, proszę wysokiego trybunału, przyszła kolej na nas. Na naszą grupę. Komendę nad nami objął Neratin Ceka, przydzielili nam też Boreasa Muna, tropiciela. Boreas Mun, wielmożny trybunale, rybę we wodzie, mówią, potrafił wytropić. Taki był! Opowiadają, że razu pewnego Boreas Mun…”

Jeżeli chcesz, by już nigdy więcej żadna twoja potencjalna ofiara nie uciekła z twoich sideł, bądź nie przemknęła obok niezauważona, to dzięki tej umiejętności stanie się to realne. Tropienie pozwala na śledzenie potencjalnego celu na duże odległości, wskazując jej dokładną pozycję. Wybieramy ją z listy umiejętności, następnie należy sprecyzować kogo chce się wytropić. Jeżeli próba się powiedzie, zostaniemy poinformowani o osobach, zwierzętach bądź stworach w okolicy (zależnie od wyboru jaki został dokonany przed chwilą). Teraz należy wybrać konkretny cel, którego pozycja zostanie ukazana. Umiejętność działa na także na ukrytych, jednak z znacznie mniejszą szansą. Demaskowanie wspomaga ją w tym aspekcie, zwiększając szanse udanego podjęcia tropu.