Konsorcjum Żelazna Rękawica

Działalność Konsorcjum „Żelazna Rękawica” zapoczątkował w roku 1278 Tankred Thyssen, król Koviru i Poviss, chociaż oficjalnie powstało dzięki współpracy dwóch potężnych przedsiębiorstw, Kovirskiej Kompanii Hadlowej, oraz Nilfaardzkich Zakładów Zbrojeniowych. Żelazna rękawica ma symbolizować nieustępliwość, spoistość, trwałość i ochronę czyli wszelkie cechy którymi powinna charakteryzować się nowoczesna liga kupiecka. Organizacja ta, nie wspiera oficjalnie żadnego królestwa, księstwa oraz religii, dążąc do ciągłej ekspansji oraz powiększenia zysków i tworzenia nowych miejsc pracy. Na wyspie instytucja ta posiada szerokie uprawnienia polityczne i administracyjne, daleko wykraczające poza tradycyjny handel. Konsorcjum bowiem może utrzymywać własne siły zbrojne, zawierać układy polityczne i sojusze, a nawet wypowiadać wojnę, za zgodą seniora, a wszystko to, za setki tysięcy orenów zainwestowanych w Szarogród.
Konsorcjum swoją głowną siedzibe posiada w Lan Exeter, jednak w roku 1285 zachęcone rewolucją gospodarczą, otworzyło filię w Szarogrodzie, a wspomniane inwestycje przyczyniły się do powstania nowych miejsc pracy i jeszcze silniejszego wzrostu gospodarczego miasta. Eksportuje ono również, oraz wydobywa na Tedd Iniss: rudy metali, kamienie szlachetne, oraz sól. Do niedawna sprowadzało również drewno ze Starogajów, jednak odkąd sytuacja polityczna na wyspie się zmieniła, dostawy drewna zostały wstrzymane. Istotną gałęzią działalności jest również import dóbr luksusowych z Koviru, oraz z Nilfgaardu. Warto nadmienić, iż obecnie, Konsorcjum swoimi inwestycjami uzależniło od siebie Króla Edmonda Szarogrodzkiego, który z pieniędzy owych spłaca dług wobec Zakonu Białej Róży. Naturalnie monopol na pośrednictwo, przepływ gotówki, oraz podatki, gwarantują spory zysk samemu Edmondowi, który zmuszony jest do umiejętnego lawirowania, pomiędzy Konsorcjum, a Zakonem Białej Róży. W skład zarządu placówki Konsorcjum „Żelazna Rękawica” w Szarogrodzie wchodzą: Anton Imrich- skarbnik organizacji, Edan Loren będący arcymagazynierem, oraz Mervyn var Ouder- przewodniczący zarządu.