„Darmowe” umiejętności

Na Tajemnicach Cintry niektóre umiejętności nie wliczają się w SkillCap postaci (limit sumy wszystkich umiejętności) i mogą być trenowane poza ogólnym limitem sumy umiejętności.

Umiejętności nie wliczające się w SkillCap:

 • Rozpoznawanie Smaku
 • Obozowanie

Lista umiejętności, z których najwyższa nie wlicza się do SkillCapa:

 • Śledztwo
 • Alchemia
 • Wiedza o Broni
 • Kowalstwo
 • Stolarstwo
 • Kartografia
 • Gotowanie
 • Rybołówstwo
 • Tworzenie Łuków
 • Inskrypcja
 • Rzeczoznawstwo
 • Górnictwo
 • Drwalnictwo
 • Krawiectwo
 • Majsterkowanie

Suma umiejętności w oknie Skills nadal wyświetla sumę wszystkich umiejętności, a realną sumę umiejętności (nie wliczającą darmowych umiejętności) można zobaczyć w Karcie Postaci – komenda .kp

Umiejętności nie wliczające się do skillcapa i najwyższa umiejętność z listy powyżej nie będą blokowały też gainów jeśli suma pozostałych umiejętności jest mniejsza niż Skill Cap.
To znaczy: mając, np. 100% Szermierki, 100% Taktyki, 100% Anatomii, 100% Uzdrawiania, 100% Parowania, 100% Odporności, 50% Zatruwania, 100% Obozowania, 100% Rozpoznawania Smaku, 90% Kowalstwa i 40% Stolatswa okno umiejętności pokaże 980.0 sumy wszystkich umiejętności, ale Obozowanie i Rozpoznawanie Smaku nie wliczają się w SkillCapa. Postać ma 2 umiejętności z listy „najwyższa nie wlicza się w skilcap”, ale Kowalstwo jest wyższa, więc też nie wlicza się do SkillCapa. 980.0% – 290% = 690.0% ze SkillCapem 700%, więc postać ma jeszcze wolne 10% do trenowania umiejętności. Jeśli wytrenuje, np. Zatruwanie do 60% i osiągnie SkillCap, nie będzie mogła już trenować umiejętności bez obniżenia innych, ale nadal będzie mogła trenować, np. Rozpoznawanie Smaku (bo nie wlicza się do skillcapa) i Kowalstwo (bo to nadal najwyższa umiejętność z listy „najwyższa nie wlicza się w skilcap”).

Jeśli postać ma więcej niż jedną umiejętność z listy „najwyższa nie wlicza się w skilcap” i wszystkie tak samo wysoko rozwinięte, np. Kowalstwo i Stolarstwo na 90% to tylko „jedno 90%” nie wlicza się do SkillCap, np. postać z 100% Szermierki, 100% Taktyki, 100% Anatomii, 100% Uzdrawiania, 100% Parowania, 100% Odporności, 90% Kowalstwa i 90% Stolarstwa ma 690% / 700% SkillCapa zajęte, bo jedna z umiejętności z listy „najwyższa nie wlicza się w skilcap” nie wlicza się do SkillCap.