Upiory

Zbłąkane dusze, które związane ze światem materialnym niedokończonymi sprawami, przedmiotami lub tęsknotą, nawiedzają miejsca spoczynku, lub bliskie im za życia zwane są „Duchami”.

A takich duchów jest co nie miara, bo i każdą uwięzioną między światami duszę cechuje co innego- zmarłe gwałtownie dziewczyny, które umierają tuż przed lub w trakcie ślubu nawiedzają padół ziemski w postaci Morowych Dziewic, Południc czy Północnic.

Wszelkie zjawy, licha i upiory to przykład silnego przywiązania eteru do spraw ludzkich, co stanowi dla nich swoiste przeżywanie niezrealizowanych planów i trzyma ich kotwicą w wiecznym niepokoju. Nie dziwne zatem, że istoty te mogą być aż tak niebezpieczne. Stanowią wyzwanie, tym bardziej, że ich ciała są niematerialne. Zniszczenie zmory mieczem mija się z celem.