Statystyki i jak trenować

Statystyki są głównymi atrybutami każdej postaci.

  • Siła – determinuje maksymalny poziom żywotności naszej postaci, siłę jej uderzeń w walce oraz maksymalny udźwig.
  • Zręczność – wpływa na maksymalny poziom wigoru, co przekłada się na szybkość zadawanych ciosów
  • Inteligencja – wyznacza maksymalny poziom energii potrzebnej do rzucania zaklęć lub wykonywania ataków specjalnych

Maksymalny poziom wyćwiczenia każdej ze statystyk wynosi 125, natomiast suma wszystkich nie może przekroczyć ilości 225. Możliwe jest jednak przekroczenie maksymalnego poziomu za pomocą czasowych bonusów, np. mikstur wzmacniających, zaklęć lub przedmiotów podnoszących statystyki.

 

Aby zablokować przyrost danej statystyki (jeśli np. uważamy, iż osiągnęliśmy już odpowiedni poziom zręczności i wolimy rozwijać siłę lub inteligencję) wystarczy kliknąć na strzałkę po lewej stronie okna „Status” i wybrać opcję kłódki. Jeżeli natomiast chcemy pozbyć się nieco punktów siły, aby rozwinąć zręczność lub inteligencję, klikamy na strzałkę i wybieramy wskaźnik wskazujący do dołu. Spowoduje to, iż każdy przyrost punktu zręczności lub inteligencji nastąpi kosztem siły, która automatycznie się zmniejszy.
Strzałki skierowane w górę oznaczają aktywny przyrost.

 

Jak trenować

Przy każdym gainie umiejętności postać ma szansę na gain statystyki, a minimalny odstęp czasu między gainami statystyk wynosi 30 minut. Czyli, jeśli przy trenowaniu Blacksmithy dostaliśmy gain Siły, następny gain jakiejkolwiek statystyki będzie możliwy po 30 minutach (z gainami umiejętności).

Każda umiejętność ma przypisane 2 statystki, które można rozwijać przy używaniu danej umiejętności: główną i poboczną. Przy każdym gainie umiejętności postać ma szansę na gain statystyki – szansa na gain jest równa poziomowi umiejętności postaci minus 10%. Przy udanej szansie na gain statystyki, to, czy postać otrzyma główna statystykę czy poboczną jest liczone osobno – szansa wynosi 75% dla głównej statystyki, 25% dla pobocznej. Jeśli któraś ze statystyk ma zablokowany gain w Statusie postaci (np. główna), druga statystyka (np. poboczna) jest jedyną jaka może zostać podniesiona daną umiejętnością.

Przykład:
Trenujemy Blacksmithy na poziomie 39.9%. Przy gainie Blacksmithy (czyli teraz mamy 40% skilla) mamy 30% szansy, że otrzymamy gain Stata. Zakładając, że nam się nie udało, dopiero przy kolejnym gainie Blacksmithy mamy szansę na gain stata – tym razem 30.1%. Tym razem udało nam się dostać punkt statystyki – Blacksmithy ma przypisaną Siłę jako główną statystykę i Zręczność jako poboczną – gra losuje którą statystykę podnieść, z 75% szansy na Siłę (jako główna statystyka) i 25% szansy na Zręczność (poboczna). Jeśli zablokowaliśmy przyrost Siły w Statusie postaci, dostaniemy gain Zręczności (i na odwrót).

UWAGA: Darmowe umiejętności (te, które nie wliczają się do SkillCapa, np. najwyższa umiejętność rzemieślnicza) nie podnoszą statystyk!

 

Tabela statystyk:

Umiejętność
Główna statystyka
Poboczna statystyka
Alchemy Inteligencja Zręczność
Anatomy Inteligencja Siła
Animal Lore Inteligencja Siła
Item Identification Inteligencja Zręczność
Arms Lore Inteligencja Siła
Parrying Zręczność Siła
Begging Zręczność Inteligencja
Blacksmithy Siła Zręczność
Bowcraft/Fletching Zręczność Siła
Peacemaking Inteligencja Zręczność
Camping Zręczność Inteligencja
Carpentry Siła Zręczność
Cartography Inteligencja Zręczność
Cooking Inteligencja Zręczność
Detecting Hidden Inteligencja Zręczność
Discordance Zręczność Inteligencja
Evaluating Intelligence Inteligencja Siła
Healing Inteligencja Zręczność
Fishing Zręczność Siła
Forensic Evaluation Nie podnosi statystyk Nie podnosi statystyk
Herding Inteligencja Zręczność
Hiding Zręczność Inteligencja
Provocation Inteligencja Zręczność
Inscription Inteligencja Zręczność
Lockpicking Zręczność Inteligencja
Magery Inteligencja Siła
Resisting Spells Siła Zręczność
Tactics Siła Zręczność
Snooping Zręczność Inteligencja
Musicianship Zręczność Inteligencja
Poisoning Inteligencja Zręczność
Archery Zręczność Siła
Spirit Speak Inteligencja Siła
Stealing Zręczność Inteligencja
Tailoring Zręczność Inteligencja
Animal Taming Siła Inteligencja
Taste Identification Nie podnosi statystyk Nie podnosi statystyk
Tinkering Zręczność Inteligencja
Tracking Inteligencja Zręczność
Veterinary Inteligencja Zręczność
Swordsmanship Siła Zręczność
Mace Fighting Siła Zręczność
Fencing Zręczność Siła
Wrestling Siła Zręczność
Lumberjacking Siła Zręczność
Mining Siła Zręczność
Meditation Inteligencja Siła
Stealth Zręczność Inteligencja
Remove Trap Zręczność Inteligencja
Necromancy Inteligencja Siła
Focus Nie podnosi statystyk Nie podnosi statystyk
Chivalry Siła Inteligencja
Bushido Siła Inteligencja
Ninjitsu Zręczność Inteligencja
Spellweaving Inteligencja Siła
Mysticism Siła Inteligencja
Imbuing Inteligencja Siła
Throwing Zręczność Siła