Wampiry

Niezwykła rasa przybyła po Koniunkcji Sfer oznaczająca się niezwykle silnymi zdolnościami regeneracyjnymi, co czynić ją może niemalże nieśmiertelną. O ile spotkanie z wampirem wyższym, który ni jak nie sposób odróżnić od zwykłego człeka, można przeżyć, gdyż zdarza się, że żyją obok siedlisk ludzkich, w miastach, we wsiach, tak przedstawiciele niższego szczebla są zwykłymi potworami o nienasyconej naturze.

Niektóre rodzaje wampirów lubują się w torturach, umęczając swoją ofiarę i zadając jej wielki ból, z których czerpią satysfakcję.

Wbrew plotkom, nie posilają się wyłącznie krwią- na równi zadowalają się mięsem ofiary, którą w głównej mierze stanowią zwierzęta. Ludźmi nie pogardzą, szczególnie, iż jeśli zawierzać tezą kanibali, mięso człowiecze jest w smaku słodkie.

Wśród wampirów najczęściej spotyka się bruxy, alpy, katakany czy fledery, a ich siedliska są naprawdę najróżniejsze.