Istoty Magiczne

Istoty magiczne powstały na skutek magii, lub silnie są z nią związane. Te, które utworzono dzięki eksperymentom uważa się niejako za plugawe, choć z drugiej strony zdumiewają istotą swojego bytelstwa. Wszelkie golemy i gargulce, powstałe za sprawą czarów najzdolniejszych czarodziei, stanowią bardzo skutecznych strażników- nie dziwi zatem, że wykorzystuje się ich do piastowania pieczy nad największymi skarbami właściciela.

Istoty związane z żywiołami są materiami niezwykle złośliwymi i kapryśnymi. Niegdyś więziono ich w lampach oliwnych, słoikach, czy dzbanach, by zniewoleni służyli swoją mocą “panom”- ich rozdrażnienie zatem jest w pełni zrozumiane.

Stworzeniem rozumnym i związanym silnie z magią są Jednorogi, zwane częściej Jednorożcami. Z wyglądu przypominają konia, którego maść zmienia się wraz z wiekiem, choć ich czaszka wytwarza kostny, często spiralnie skręcony, róg. Ich pozorna powierzchowność może przywodzić na myśl przyjazne stworzenie- konie bowiem są poczciwymi zwierzętami-jednak jednorożce mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Rana zadana rogiem jednoroga nie chce się goić.