Wiedza (Evaluating Intelligence)

„Są również tacy, według których magia jest nauką. By ją opanować, nie wystarczy talent i wrodzone zdolności. Nieodzowne są lata pilnych studiów i wytężonej pracy, konieczna jest wytrwałość i wewnętrzna dyscyplina. Tak zdobyta magia to wiedza, to poznanie, którego granice poszerzane są stale przez światłe i żywe umysły, przez doświadczenie, eksperyment, praktykę. Tak zdobyta magia to postęp. To pług, krosno, młyn wodny, dymarka, dźwig i wielokrążek. To postęp, rozwój, to odmiana. To ciągły ruch. W górę. Ku lepszemu. Ku gwiazdom.”

 

Zgromadzona wiedza pozwala na oszacowanie zasobów energii i inteligencji innej osoby bądź stworzenia. Opanowanie arkanów wiedzy pewnych dziedzin pozwala na poznanie i wyprowadzanie ataków specjalnych. Jej poziom wpływa także na skuteczność rzucanych czarów wzmacniając ich siłę, efektywność lub czas trwania. Podczas uprawiania sztuk magicznych poziom wiedzy będzie sukcesywnie się zwiększał. Wiedza połączona ze znajomością anatomii pozwala na efektywne unikanie ciosów.

Aby użyć tej umiejętności do ocenienia inteligencji i energii osobnika należy dwukrotnie kliknąć na ikonę umiejętności oraz wybrać cel ewaluacji.